Vilkår – dette er gjeldene side med oppdaterte vilkår 2018

Vilkår & brukerbetingelser

PERSONVERN

Generelt

Dette dokumentet beskriver hvilke personlige opplysninger som blir lagret om deg på nettstedet strikkoteket.no og hvordan vi behandler denne informasjonen. Denne personvernerklæringen og eventuell annen informasjon på nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel. Du plikter å holde deg informert og oppdatert på disse betingelsene. Vi anbefaler derfor at du besøker og leser gjennom disse hver gang du besøker nettstedet.

Formål med lagring av informasjonen

Strikkoteket lagrer personlig informasjon som er nødvendig for å autentisere brukere på nettstedet, opprette Strikkoteket-butikk og/eller for å gjennomføre handel og betaling i butikker på nettstedet.

Annen personlig informasjon som lagres vil kun brukes for å gi deg en skredderskydd og tilpasset brukeropplevelse på nettstedet.

Hvilken informasjon lagres på Strikkoteket?

Når du oppretter en bruker på nettstedet strikkoteket.no, så vil personlig informasjon samles inn og lagres, slik som fullt navn, passord og e-post adresse. Når du oppretter en strikkoteket-butikk, eller når du handler på en strikkoteket-butikk, så vil ytterligere personlig informasjon samles inn og lagres. Denne informasjonen inkluderer bl.a. telefonnummer, adresse o.l.

Noen sider på nettstedet vil ha mulighet for å samle inn annen personlig informasjon, slik som preferanser, favoritter, etc. Alle innlogginger og all handel gjennom nettstedet logges og lagres. Informasjon som du legger inn i butikken din eller når du poster meldinger på forum, blogger, ol. vil også lagres på nettstedet. Denne informasjonen vil være åpent tilgjengelig for andre brukere av nettstedet og er å anse som offentlig tilgjengelig informasjon. Det anbefales derfor at du ikke legger inn personlig eller sensitiv informasjon på disse sidene.

Konfedensialitet

Strikkoteket er forpliktet til å ivareta din konfidensialitet på nettstedet og vil ikke publisere eller på annen måte gjøre personlig identifiserende informasjon kjent for andre med unntak av følgende:

 • Informasjon som er markert som offentlig tilgjengelig informasjon eller informasjon som du selv legger ut på åpne sider, f.eks. på en Strikkoteket-butikk eller gjennom blogg- eller foruminnlegg.
 • For alle Strikkoteket-butikker så må det oppgis en kontaktperson. Fullt navn på kontaktpersonen vil ligge åpent tilgjengelig på butikkens sider.
 • Informasjon som er nødvendig for å gjennomføre en handel eller en transaksjon vil oppgis og/eller sendes videre til butikken(e) man handler med.
 • Dersom en kunde søker bistand fra designer leveres e-postadressen til designer ut, ev. kontakter Strikkoteket designeren i kundens sted.

STANDARD BRUKERBETINGELSER

Generelt

Disse brukerbetingelsene er en juridisk avtale mellom deg og Strikkoteket. Ved å bruke dette nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert betingelsene. Hvis du ikke aksepterer disse betingelsene, kan du ikke bruke dette nettstedet.

Brukerbetingelsene og eventuell annen informasjon på dette nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel. Du plikter å holde deg informert og oppdatert på disse betingelsene. Vi anbefaler derfor at du besøker og leser gjennom disse betingelsene hver gang du besøker nettstedet.

Beskrivelse av Strikkoteket

Nettstedet strikkoteket.no er en teknisk tilrettelegging for at strikkeglade som lager egenproduserte oppskrifter som faller inn under Strikkoteket sitt virksomhetsområde skal kunne selge sine oppskrifter gjennom nettstedet. Disse vil opprette sin egen butikk på nettstedet, og selge oppskriftene sine gjennom denne butikken.

Nettstedet vil også kunne tilby andre funksjoner og tjenester for butikker, kunder og andre brukere av nettstedet, slik som månedens blogger, nyhetsbrev etc.

Ansvar for innholdet på nettstedet

Den som legger inn og poster informasjon på nettstedet er fullt ut ansvarlig for innholdet i informasjonen, inkludert dens integritet og nøyaktighet, at den ikke er i strid med lov eller gjeldende regelverk og at den ikke medfører overtredelse av tredjepersons eiendomsrett eller personvern. Dette gjelder for både tekst, bilder, lenker til andre nettsteder o.a.

Strikkoteket er ikke ansvarlig for materiale, informasjon, produkter eller annet som legges ut på eller selges gjennom nettstedet, jmfr. E-handelsloven §18.

Selv om Strikkoteket har installert sikkerhetstiltak for å forhindre at utenforstående kommer inn eller tapper informasjon fra nettstedet, finnes det ingen absolutt sikkerhetsgaranti. Personlig informasjon kan komme på avveie og bli misbrukt. Informasjon som oppgis på nettstedet er på eget ansvar, og du erkjenner risikoen ved å lagre personlig informasjon på et nettsted.

Nettstedet vil kunne inneholde informasjon fra eksterne kilder eller linker til ekstern informasjon. Strikkoteket garanterer ikke for at denne informasjonen eller linkene til enhver tid er korrekt og oppdatert. Bruker av nettstedet står selv pliktig å skaffe seg oversikt og undersøke at de har korrekt informasjon bl.a. ved å besøke tredjeparts egne nettsider.

Vilkår for bruk av Strikkoteket

Det er ikke tillatt å poste støtende, uanstendige, vulgære, injurerende, hatske, truende, pornografiske eller andre typer materiale som kan være eller er i strid med lov eller gjeldende regelverk.

Det er tillatt å linke til andre sider som er relevante for innholdet på nettstedet. Det er ikke tillatt å linke til konkurrerende nettsteder. Dersom det linkes til steder utenfor nettstedet må det klart fremgå at dette ikke er sider som tilhører Strikkoteket og disse sidene må ikke inneholde bilder, tekst eller annet innhold som virker støtende, uanstendige, vulgære, injurierende, hatske, truende, pornografiske eller andre typer materiale som kan være eller er i strid med lov eller gjeldende regelverk.

Du anerkjenner at du ikke skal forsøke å omgå nettstedets sikkerhetstiltak, og at du skal overholde alle relevante lover, regler og forskrifter ved bruk av nettstedet.

Ved å bryte vilkårene for nettstedet risikerer du utestengelse fra nettstedet. Strikkoteket forbeholder seg retten til når som helst å postere, slette eller endre informasjon som bryter med vilkårene, uten forhåndsvarsel. Strikkoteket er forpliktet til å reagere og fjerne lovstridig materiale eller linker til dette dersom det oppdages eller så snart Strikkoteket blir gjort oppmerksom på forholdet, jmfr. E-handelsloven § 17-18.

Ved mistanke om at nettstedet benyttes til kriminell virksomhet vil relevant informasjon kunne bli videresendt til politiet eller andre offentlige myndigheter, jmfr. Personopplysningslovens § 8. Brukere som mistenkes for å være involvert i slik virksomhet vil ekskluderes med øyeblikkelig virkning

Opphavsrett

All materiale og informasjon produsert av Strikkoteket er Strikkoteket sin eiendom og kan ikke reproduseres uten Strikkotekets skriftlige samtykke. Strikkoteket-logoen, domenenavnet strikkoteket.no og design på nettstedet tillhører Strikkoteket.

Opphavsrett til alt annet materiale og informasjon på dette nettstedet tilhører den som har produsert eller tilgjengeligjort materialet og er underlagt normale opphavsrettslige regler. Det betyr at du som bruker bør innhente skriftlig samtykke fra den som har produsert materialet før du reproduserer innholdet. Dette gjelder også bilder og grafikk.

Strikkoteket forbeholder seg retten til fritt å bruke all materiale som legges ut på nettstedet til promotering og markedsføring av nettstedet eller butikker på nettstedet.

Bruk av Strikkoteket-logoen

Det er tillatt å bruke Strikkoteket-logoen i omtale og promotering av nettstedet på blogger, forum, i media, o.l. Det er tillatt å bruke Strikkoteket-logoen i markedsføring av egne produkter som selges gjennom eller sammen med nettstedet Strikkoteket. Det er tillatt å bruke Strikkoteket-logoen i lenker til nettstedet. Det er ikke tillatt å knytte logoen eller nettstedet opp mot informasjon som ikke er relevant for nettstedet eller som strider mot lov eller gjeldende regelverk. Det er heller ikke tillatt å bruke Strikkoteket-logoen i markedsføring av egne produkter som ikke selges gjennom eller sammen med nettstedet.

Ansvarsbegrensning

STRIKKOTEKET ER IKKE ANSVARLIG OVERFOR NOEN PART FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, STRAFFEBETINGEDE ELLER AVLEDEDE SKADER ELLER TAP AV NOE SLAG I FORBINDELSE MED DETTE NETTSTEDET, ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER NOE NETTSTED ELLER NOEN RESSURS SOM DET HAR EN LINK TIL, SOM DET HENVISES TIL, ELLER SOM DU FÅR TILGANG TIL VIA DETTE NETTSTEDET, ELLER FOR BRUK ELLER NEDLASTING AV, ELLER TILGANG TIL, NOE MATERIALE, INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, FOR TAPT FORTJENESTE, DRIFTSTANS, TAP AV FORVENTEDE BESPARELSER ELLER TAP AV PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA, SELV OM STRIKKOTEKET ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER TAP. DETTE UNNTAKET OG DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER FOR ALLE SØKSMÅL, ENTEN DEN ER BASERT PÅ KONTRAKT, GARANTI, AVTALE ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER.

Strikkoteket garanterer ikke for at innholdet på dette nettstedet er korrekt eller ikke er beskyttet av opphavsrett. Strikkoteket garanterer ikke for at oppskrifter som selges på nettstedet er autentisk eller ikke er beskyttet av opphavsrett, patenter, e.l. Strikkoteket tar ikke noe ansvar for materiale, informasjon, synspunkter og produkter som formidles til, postes på, selges gjennom, eller på annet vis gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet. Bruk av slikt materiale, informasjon, synspunkter og produkter solgt gjennom nettstedet er på eget ansvar. Strikkoteket fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke dette nettstedet, eller innholdet på den. Strikkoteket fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke produkter som er solgt og kjøpt gjennom nettstedet.

Strikkoteket garanterer ikke for at nettstedet er fritt for feil eller er tilgjengelig til enhver tid. Strikkoteket fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av feil på nettstedet eller at nettstedet er utilgjengelig.

STANDARD AVTALER FOR BUTIKK

Generelt

Denne avtalen er en juridisk avtale mellom deg (heretter kalt butikkeier eller selger) og Strikkoteket. Ved å opprette en Strikkoteket-butikk, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert denne avtalen. Hvis du ikke aksepterer denne avtalen, kan du ikke åpne en Strikkoteket-butikk. I tillegg til denne avtalen så gjelder standard brukerbetingelser for nettstedet Strikkoteket.no.

Ved salg av oppskrifter gjennom nettstedet, så aksepterer du at Strikkotekets standard avtale for kjøp og salg gjennom Strikkoteket.no legges til grunn for salget. Denne avtalen regulerer forholdet mellom deg som selger og kjøper.

Disse betingelsene og eventuell annen informasjon på dette nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel. Du plikter å holde deg informert og oppdatert på disse betingelsene. Vi anbefaler derfor at du besøker og leser gjennom disse betingelsene hver gang du besøker nettstedet.

Ansvarsforhold

Du forstår og aksepterer at Strikkoteket kun er en teknisk tilrettelegger for handel gjennom nettstedet Strikkoteket.no. Strikkoteket opptrer således som mellomann og er ikke part i handelen og har ikke noen ansvar overfor selger eller kjøper utover det som står i disse bestemmelsene, jmfr. E-handelsloven §18 og Lov om forbrukerkjøp §1. Forholdet mellom selger og kjøper er regulert av “Standard avtale for kjøp og salg” gjennom Strikkoteket.no og forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

Selger opptrer for egen regning og risiko og plikter å sette seg inn i og forholde seg til de regler, lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldende både på nettstedet og i forhold til Norsk lov. Innberetning av salgsinntekter, skatter og avgifter overfor myndighetene er hver enkelt selgers ansvar.

Merk: Som selger på Strikkoteket kreves det at du leser og setter deg inn i Åndsverkloven og håndhever denne. Utdrag: Det er ikke tillatt å kopiere eller distribuere mønsteret eller oppskriften til en tredjepart. Dette inkluderer også digitale kopier og videresending av mønster og oppskrift. Det er heller ikke tillatt å selge ferdige plagg som er strikket etter mønsteret uten tillatelse fra designeren, jf. Lov om opphavsrett til åndsverk mv. av 12.05.1961 nr. 2 kapittel 1.

Opplever du overnevnte kan du anmelde vedkommende til politiet for brudd på åndsverkloven.

Bestemmelser for Strikkoteket-butikk

Følgende personer/enheter kan opprette Strikkoteket-butikk:

 • Privatpersoner
 • Lag og foreninger
 • Bedrifter
 • Andre sammenslutninger som lager egenproduserte ting

Følgende produkter kan selges gjennom nettstedet:

 • Virtuelle hekle- og strikkemønster som er egendesignede, laget av selger selv.

Følgende produkter kan ikke selges gjennom nettstedet:

 • Design som ikke er egenprodusert
 • Ikke virtuelle mønster
 • Fysiske produkter, som f.eks; ndustrielt produserte produkter, levende dyr, våpen, pornografisk materiale, alt som er forbudt å selge eller formidle i hht. lov og gjeldende regelverk

Alle mønster som blir lagt ut i en Strikkoteket-butikk skal ha ubegrenset nedlastningstid og kjøperen skal kunne laste ned produktet så mange ganger som den selv ønsker (utløpsdato skal ikke settes). Altså det skal ikke være noen begrensninger på nedlastning. Strikkoteket er et digitalt bibliotek der mønster som er bestilt alltid skal kunne være tilgjengelig på en innlogget bruker. Strikkoteket forbeholder seg retten til å bedømme produkter som upassende for salg gjennom nettstedet, og vil uten varsel kunne fjerne produkter fra nettstedet.

VIKTIG! Alle som oppretter en Strikkoteket-butikk skal sette seg inn i og håndheve åndsverkloven.

Strikkoteket kan ikke bedømme håndheving av åndsverk på mønstrene som blir publisert på strikkoteket.no da dette er designerens ansvar til å sette seg inn i og følge. Strikkoteket er upartisk, men er villig til å bistå partene slik at de får kontaktinformasjon for å kunne opprette dialog.

Strikkoteket kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Strikkoteket kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelp hvis du har behov for slik bistand.

Informasjonsplikt

Selger er ansvarlig for å overholde informasjonsplikten for butikken sin. Spesielt betyr dette at selger må opplyse om angre- og retturrett ved alle kjøp av produkter i Strikkoteket-butikken.

Det skal gå klart frem hvem som står bak butikken, dvs. at selger plikter å oppgi korrekt navn på kontaktperson. Det er ikke tillatt å bruke falskt navn eller pseudonym.

Produktpris

Selger skal alltid oppgi bruttopris på varene i butikken sin. Dette er pris inklusive MVA eller kunstavgift. Gebyrer, avgifter og evt. frakt og MVA klasse skal også spesifiseres for varene som selges i butikken. Den oppgitte bruttoprisen med tillegg av gebyrer og frakt vil være endelig pris som kunden skal betale for varen. Det er ikke tillatt å øke prisen eller legge på avgifter etter at bestillingen er lagt inn og akseptert av kjøper.

Opphavsrett

Selger er fullt ut ansvarlig for at oppskrifter som selges gjennom nettstedet ikke medfører overtredelse av tredjeparts eiendoms- og opphavsrett.

Force Majeure

Dersom avtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

Varighet og oppsigelse

Å opprette butikk på strikkoteket.no er gratis og selger har ingen oppsigelsestid da det ikke er betaling involvert i holde butikk på siden. Strikkoteket forbeholder seg retten til å la butikken og produktene ligge i databasen i ubestemt tid.

Tvisteløsning

Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler. Oslo tingrett er avtalt verneting.

STANDARD AVTALER FOR KJØP OG SALG

Generelt

Denne avtalen regulerer forholdet mellom deg som kjøper og den enkelte butikk på nettstedet Strikkoteket.no for oppskrifter som selges gjennom nettstedet. Selger og butikk vil i denne sammenhengen bety det samme.

Du forstår og aksepterer at Strikkoteket kun er en teknisk tilrettelegger for handel gjennom nettstedet Strikkoteket.no. Strikkoteket opptrer således som mellomann og er ikke part i handelen og har ikke noen ansvar overfor selger eller kjøper utover det som står i disse bestemmelsene, jmfr. E-handelsloven §18 og Lov om forbrukerkjøp §1. Forholdet mellom selger og kjøper er regulert av denne avtalen, samt forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Strikkoteket har ikke ansvar for at mønster er tilgjengelig dersom en butikk velger å slette/fjerne et mønster eller slette butikken sin. Dersom et mønster slettes eller en butikk slettes blir samtlige mønster utilgjengelig for kjøperen og Strikkoteket stilles ikke ansvarlig for at kunden kan laste ned på nytt. Strikkoteket anbefaler alle som kjøper mønster å laste ned betalt mønster lokalt på sin maskin for å alltid ha dette tilgjengelig.

Her finner du forbrukerkjøpsloven: http://www.lovdata.no/all/nl-20020621-034.html. Forbrukerkjøpsloven regulerer handel mellom privatperson og en profesjonell part, dvs. der selger opptrer i næringsvirksomhet.

Her finner du kjøpsloven: http://www.lovdata.no/all/nl-19880513-027.html. Kjøpsloven regulerer handel som ikke er regulert av forbrukerkjøpsloven, deriblant handel mellom forbrukere eller mellom privatpersoner.

Det er kjøpers ansvar å gjøre seg kjent med om det er en profesjonell part eller forbruker man handler med. Det anbefales derfor at man forut for handelen spør selger om selger opptrer i næringsvirksomhet.

Selger og kjøper står fritt til å supplere denne avtale med egne bestemmelser avtalt seg imellom, såfremt disse bestemmelsene ikke endrer på Strikkoteket sitt ansvar overfor kjøper og/eller selger.

Pris og betalingsform

Prisen for varen, inklusive MVA eller Kunstavgift, er oppgitt for alle varer i de ulike butikkene. Frakt og evt. andre gebyrer blir oppgitt ved fullføring av kjøpet. Strikkoteket sender kjøperen lenke til mønsterene og det vil derfor ikke tilkomme fraktgebyrer fra Strikkoteket sin side. Det vil ikke komme noen ytterligere kostnader på varen etter at kjøper har akseptert og fullført kjøpet.

Kjøper plikter å bruke tilgjengelig betalingsform angitt for produktet eller butikken man handler på. Strikkoteket bruker Stripe som betalingsløsning, Stripe godtar blant annet VISA og MasterCard.

Ordrebekreftelse

Levering av virituelle oppskrifter sendes umiddelbart til kjøper etter at oppskriften er betalt. Det er selgers plikt å påse at oppskriften er tilgjengelig til enhver tid så fremt mønsteret er til salgs og butikken er aktiv. Mønsteret skal være mulig å laste ned så ofte kunden ønsker (ubegrenset) og så lenge mønsteret er tilgjengelig og butikken er aktiv.

Levering

Levering av virituelle oppskrifter sendes umiddelbart til kjøper etter at oppskriften er betalt. Det er selgers plikt å påse at oppskriften er tilgjengelig til enhver tid så fremt mønsteret er til salgs og butikken er aktiv. Mønsteret skal være mulig å laste ned så ofte kunden ønsker (ubegrenset) og så lenge mønsteret er tilgjengelig og butikken er aktiv. Dersom PDF-mønster ikke er lagt til i produktet og allikevel selges forbeholder Strikkoteket seg retten til å refundere kjøpet.

Garanti og reklamasjon

Selger garanterer for at varen er som beskrevet eller vist i butikken på nettstedet. Selger garanterer at varen selges fri for salgspant og andre typer heftelser.

Kjøper kjøper varen slik den er beskrevet eller vist i butikken på nettstedet.

Dersom varen ikke er som forventet kan kjøper reklamere til selger. Slik reklamasjon skal gjøres direkte til selger innen rimelig tid etter at mangel eller feil oppdages av kjøper. Dersom det er mangel eller feil ved varen så kan kjøper kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, kreve heving av kjøpet dersom mangelen er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap. Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.

Ved uenighet eller tvist, så skal uenigheten eller tvisten søkes løst direkte mellom selger og kjøper. Strikkoteket er ikke part i handelen, jmfr. avsnittet om Ansvarsforhold, og vil derfor ikke være part i uenigheten eller en eventuell tvist mellom selger og kjøper.

Angre- og returrett

Alle mønster på strikkoteket.no selges som digitale mønster. Kjøp av digitalt innhold som lastes ned er unntatt fra angreretten. Ved å godkjenne betingelser ved kjøp og gjennomfører et kjøp har du som kunde uttrykkelig samtykket til at angreretten har gått tapt.

Dersom du mener at angreretten er i behold, må du først ta dette skriftlig opp med selgeren. Om selgeren er uenig, kan du klage saken inn for Forbrukerrådet.

Mislighold av avtale fra selgers side

Hvis selger bryter kontrakten, så kan kjøper kreve heving av kjøpet dersom misligholdet er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap. Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.

Mislighold av avtale fra kjøpers side

Hvis kjøper bryter kontrakten, så kan selger kreve gjennomføring av kjøpet, holde varen tilbake til misligholdet er rettet opp av kjøper, kreve heving av kjøpet dersom misligholdet er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap.

Dersom kjøper ikke betaler for varen, så kan selger kreve gjennomføring av kjøpet, holde varen tilbake, kreve heving av kjøpet eller kreve erstatning for økonomisk tap.

Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.

Force Majeure

Dersom avtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

Tvisteløsning

Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk rett.Tvister som oppstår som et resultat av avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler. Oslo tingrett er avtalt verneting.

Har du spørsmål? Kontakt oss